Zorgboerderij Emmen richt zich op :

  • mensen met autistisch gedrag met, eventueel ,een lichte verstandelijke handicap
  • mensen met niet aangeboren hersenletsel (n.a.h.)
  • eventueel andere mensen in overleg

Voor de logeeropvang richten we ons op kinderen.Intake in overleg.

Op de woensdagmiddag en/of de zaterdag hebben we kinderen met

  • PDD-NOS en andere stoornissen in het autistisch spectrum
  • ADHD
  • psychische problematiek

De zaterdaggroep en woensdagmiddaggroep is een groep kinderen

in de leeftijd van 5 t/m 18 jaar. (opbouw zoals in een groot gezin)

Een leuke groep ! Voor nadere informatie, kunt u altijd contact opnemen